01042, Україна, Київ

вул. Івана Кудрі, 20

Зміни до Порядку проведення розрахунків з учасниками ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» у зв’язку із прийняттям рішення про дострокове припинення ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» шляхом ліквідації

Ліквідаційна комісія ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» (надалі — Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (надалі – КУА) у зв’язку з прийнятим 11 липня 2017 року рішенням про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації, за згодою всіх його учасників через негативну тенденцію на фінансових ринках, що призвела до різкого падіння вартості інвестиційних сертифікатів цього Фонду, а, також, недоцільність подальшого існування Фонду, прийняла Рішення викласти абзац перший та другий пункту 6 «Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду» у наступній редакції:

«6. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Ліквідаційна комісія Фонду забезпечує продаж активів Фонду протягом 267 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду.

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, що є наступним робочим днем після закінчення реалізації активів Фонду, і здійснюються протягом 14 календарних з дати реалізації активів Фонду (строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду).»

Голова Ліквідаційної комісії Д. В. Сєрєбрєннікова