01042, Україна, Київ

вул. Івана Кудрі, 20

Повідомлення про ліквідацію ПІФ «Прибутковий», порядок та строки пред’явлення кредиторами вимог до ПІФ «Прибутковий»

Ліквідаційна комісія ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРИБУТКОВИЙ» (надалі — Фонд), реєстраційний код за ЄДРІСІ 231941, повідомляє, що 11.07.2017 року Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (Протокол № 124) прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою всіх його учасників у зв’язку з негативною тенденцією на фінансових ринках, що призвела до різкого падіння вартості інвестиційних сертифікатів цього Фонду, а, також, у зв’язку недоцільністю подальшого існування Фонду.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:

Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі та триває протягом двох місяців. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до ліквідаційної комісії нарочно або рекомендованими листами за місцезнаходженням Компанії з управління активами Фонду (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 33547481) із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом п’яти робочих днів з дати її отримання. Наступного робочого дня після прийняття рішення комісією затвердження або відхилення вимог кредитора, ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами Фонду: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20; тел.: 0444517151; email: kua-evroinvest@ukr.net.

З повагою, Голова Ліквідаційної комісії та директор ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» Д. В. Сєрєбрєннікова